تنگی کانال نخاع کمری

در گذر زمان اندازه و شکل کانال نخاعی ممکن است در معرض تغییراتی قرار بگیرد.و این پروسه با گذشت و افزایش عمر بیشتر می شود. در بدن و آناتومی بدن یک فرد سالم ، در فورامن های مهره ای فضای کافی وجود دارد که باعث میشود طناب نخاعی راحت تر عبور کند و فیبرهای عصبی راحت تر خارج شوند. اما در شرایطی مثل شرایط پاتولوژیک بخاطر  رشد زیاد و بیش از حد استخوان و بافت های کنار آن  این فضا کمتر می شود و باعث بوجود آمدن علائم عصبی و عضلانی می شود.

تنگی در ناحیه گردنی بسیار خطرناک است اما تنگی در ناحیه کمری شایع تر است و در کل تنگی کانال نخاعی به دو دسته تقسیم می شود : تنگی در ناحیه کمری و تنگی در ناحیه گردنی. 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

ارسال مدارک پزشکی