تومور مغزی

به تومور هایی که در قسمت داخل جمجه تشکیل می شوند و همچنین به آن دسته از تومور هایی که در داخل کانال مرکزی نخاع شکل می گیرند، تومور مغزی گفته می شود. روند شکل گیری تومور مغزی به صورت تقسیم سلولی کنترل نشده است و در واقع زمانی که تقسیم سلولی به صورت غیر طبیعی صورت بگیرد، تومور مغذی ایجاد می شود. این نوع تومور خطرناک ممکن است در بخش های مختلف مغز اعم از نورونها، عروق خونی ، آستروسیت ها و غیره شکل گیرند و یا در سایر قسمت های اعصاب جمجمه ، پرده مننژ، جمجمه ، هیپوفیز و غده صنوبری ایجاد شود.

متاستاز تومور به نوعی تومور مغزی اطلاق می شود که در ابتدا سایر اعضا را در گیر کرده اند و در اثر توسعه بدخیمی های آنها به تومور مغزی تبدیل شده اند. تومور مغزی گرچه خطرناک است اما آن را نمی توان به طور قطعی کشنده در نظر گرفت حتی گاها انواع بدخیم این نوع تومور نیز قابل درمان است. به عبارت دیگر میزان بدخیم  بودن یک تومور مغذی بر مبنای نوع ، محل و اندازه آن تومور تعیین می شود و همچنین عامل دیگری که بر میزان تهدید کنندگی یک تومور اثر می گذارد، نحوه پیشرفت و گسترش آن است.

در این بخش به معرفی شایع ترین تومورهای مغزی پرداخته ایم. هر یک از این تومور ها دارای علائمی بوده و روش های درمان خاص خود را دارند. دکتر مسعود صابری ، فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب بوده و یکی از تخصص های ایشان جراحی تومور مغزی می باشد. 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

ارسال مدارک پزشکی