جراحی ستون فقرات

جراحی ستون فقرات یک جراحی تخصصی است که هر ساله تعداد زیادی از این جراحی انجام می شود. ستون مهره ها یک بخش حساس و مهم در بدن است از این رو اعمال جراحی بر روی آن بسیار حساس و پیچیده است و نیاز به دقت و تخصص بالایی دارد. جراحی ستون فقرات برای درمان مشکلاتی نظیر دیسک گردن ، دیسک کمر ، ضایعه نخاعی ، کمر درد و تومور نخاعی انجام می شود.

آناتومی ستون فقرات

در قسمت پشت کمر انسان سی مهره وجود دارند که به آنها ستون فقرات گفته می شود. به طور کلی ستون مهره ها در چهار دسته سرویکال ، توراسیک، لومبار و ساکرال قرار گرفته اند که به ترتیب معادل مهره های گردنی ، مهره های سینه ای ، مهره های کمری و مهره های خاجی هستند. فاصله بین مهره ها نیز توسط دیسک بین مهره ای پر شده است. این دیسک دارای خاصیت ارتجاعی بوده و قادر است ضربات وارد شده به مهره های کمر را جذب نماید. البته علاوه بر دیسک بین مهره ای ، fact joint ها که در دو سمت مهره های کمر قرار گرفته اند نیز بر اتصال مهره ها موثر هستند.

نخاع در داخل پرده دورا قرار دارد که از آن محافظت می نماید و از درون تک تک مهره ها در ستون فقرات عبور می کند. بین نخاع و این پرده بافتی ، مایع مغزی نخاعی وجود دارد. ریشه های عصبی نیز به دو عصبی گفته می شود که از نخاع در زمان گذر از هر مهره خارج می شوند این عصب ها یکی از سمت راست و دیگری از سمت چپ خارج می شوند. کانال استخوانی که این عصب ها پس از خارج شدن از هر مهره از آن عبور می کنند، فورامن عصبی نامیده می شوند. تمام این عصب ها در انتها شبکه های عصبی را ایجاد می کنند که از این شبکه ها نیز عصب هایی خارج می شود که به اندام های بدن حس و حرکت می بخشد. 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

ارسال مدارک پزشکی