جراحی فتق مخچه به کانال نخاع (کیاری)

زمانی که قسمتی از مخچه از محل طبیعی خود پایین تر قرار میگیرد به آن کیاری مالفورمیشن میگویند. این زمانی است که مخچه و خصوصا تونسیل های مخچه میتوانند پایین تر از سطح فورامن مگنوم ، یعنی همان محل خروج نخاع از مغز قرار بگیرند.

در کل میتوان این بیماری را بر سه نوع تقسیم بندی کرد:

کیاری تیپ سه: در این نوع از بیماری کیاری ، مخچه و برین استم در ناحیه نخاع گردن قرار میگیرد و به علت شدت بیماری باحیات منافات دارد و نوزاد در ضورت داشتن این بیماری در همان مراحل ائلیه از بین میرود.

کیاری تیپ دو: در این نوع کیاری، قسمت هایی از مخچه و ساقه مغز در قسمت نخاع گردن قرار میگیرد و در نهایت باعث بوجود آمدن عوارض حرکتی و گرفتاری اعصاب نخاع و مغز در فرد بیمار می شود . علائم این بیماری در سنین پایین ظاهر میشود و قابل تشخیص است.

کیاری تیپ یک: در این نوع ، اتفاقی که می افتد این است که فقط تونسیل های مخچه پایین تر از فورامن مگنوم قرار میگیرد و علائمی نظیر سردرد و گرفتاری اعصاب مغز را در پی دارد . کیست نخاعی نیز می تواند با این بیماری همراه باشد که از عوارض آن ضعف و اختلال حرکتی در دست و پاها می باشد.

درمان این بیماری گاهی میتواند جراحی و برطرف کردن فشار روی نخاع باشد.این بیماری گاهی همراه با هیدروسفالی در بیماران است. در برخی موارد ، زمانی که این بیماری در فرد وجود دارد علائمی نظیر خواب آلودگی ، کمای کم عمق و حتی کما و ب یتوجهی به محرک های خارجی وجود دارد.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

ارسال مدارک پزشکی