ستون فقرات

از روی هم قرار گرفتن چیزی حدود سی مهره بر روی هم در یک راستای انحنا دار ستون فقرات تشکیل می شود. که شامل چندین بخش است و هر بخش از این مهره ها نامگذاری مخصوص به خود را دارند برای مثال تعدادی از مهره های به مهره های گردنی معروف هستند و باقی مهره ها هم به همین شکل نامگذاری منحصر به فرد خود را در دنیای پزشکی دارند . این نامگذاری ها از این جهت میتواند مفید باشد که در صورت بروز مشکلی پزشکان براحتی میتوانند برای درمان اقدام کنند و اگر شناسایی کردن این مهره ها راحت باشد روند درمان و انجام درمان بر روی بیمار نیز راحت تر خواهد بود. 
تا به حال بسیار شنیده اید که نباید فشار سنگینی بر روی ستون فقرات اعمال شود چرا که باعث بوجود آمدن درد های ناحیه کمر و در بسیاری موارد دیسک کمر می شود . یکی از راه های حفاظت از ستون فقرات مراقبت در برابر بلند کردن بارهای سنگین است . بلند کردن بار سنگین میتواند فشاری را بر روی کمر تحمیل کند که با گذشت زمان درد هایی بر روی کمر اتفاق بیفتد و درمان آن مدت ها ممکن است به طول بینجامد. 
بنابراین از ابتدایی ترین و راحت ترین روش های مراقبت و محافظت از ستون فقرات بر نداشتن بارهای سنگین و عدم تحمیل فشار اضافی بر روی آن است. 

فشار زیاد بر روی مهره های کمر میتواند باعث شود که مهره ها دچار بیرون زدگی شده و مشکلات فراوانی را بوجود بیاورند. چرا که بیرون زدن مهره در ستون فقرات از این جهت که باعث میشود به عصب های بین آنها فشار وارد شود بسیار مضر بوده و ایجاد دردهای بسیار سختی میکند. 
بنابراین تا جایی که ممکن است باید مراقبت های خاص و ویژه ای از ستون فقرات داشته باشیم تا دچار عارضه های مهره ای و عصبی نشویم . 

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

ارسال مدارک پزشکی