شکستگی مهره گردن

شکستن مهره گردن

علل شکستگی و گاها در رفتن مهره های گردن میتواند به دلیل سقوط، پرت شدن از یک باندی، شیرجه های خطرناک به درون استخر ، گاهی تصادف و یاغیره باشد . این عارضه دو درصد از ضایعات بیمارانی که دچار صدمه شده اند را تشکیل داده که حدود نیمی از آن ها با ضایعات عصبی همراه است.
 اگر بیماری که تصادف میکند و یا از بلندی پرت شده است ، و همراه با ایت سانحه ها زخم جمجمه یا صورت داشته باشد، باید آسیب مهره های گردن رابررسی کنیم . بخصوص اگر بیمار درد داشته باشد. زمانی که با چنین بیمارانی روبرو می شویم ابتدا سر و گردن را با گذاشتن گردن بند طبی و یا گذاشتن کیسه شن در دو طرف گردن بی حرکت میکنیم، پس از اینکه مکانیسم ضربه و شدت آن کاملا مشخص شد و از بیمار خلاصه ی واقعه اتفاق افتاده را جویا شدیم ، معاینه فیزیکی به عمل می آوریم.

زمانی که معاینه فیزیکی صورت میگیردعلاوه بر بررسی علائم حیاتی و ارزیابی سطح هوشیاری، لمس زوائد شوکی از نظر حساسیت و یا افزایش فاصله بین آن ها که نشانه پارگی رباط طولی خلفی مهره ها است، معاینه عصبی از نظر حسی، حرکتی و رفلکس ها نیز به عمل می آید.

یک از مهمترین اعضای بدن مهرههای گردن هستند چرا که هم وزن سر را تحمل می کنند وهم باعث حرکت و چرخیدن سر به طرفین می شوند و از این رو از مهمترین و پر کاربردترین اعضای بدن به شمار می آیند.اگر چنانچه فتق دیسک برای مهره های بین گردن اتفاق بیفتد پزشک برای درمان آن، بستن گردن بند طبی را توصیه می کند. این گردن بندهای طبی، مطمئن و ارزان هستند و به سهولت قابل استفاده بوده و جزء انواع روش های بدون جراحی هستند و باعث می شوند که پیشرفت تخریب یا هرنیدیسک مهره های بین گردن متوقف شده و درمان شود.

در رفتگی مهره های گردن چیست؟

زمانیکه یکی از مهره های گردن به نسبت مهره های دیگر در ستون فقرات جابجا می شود به آن در رفتگی مهره های گردن می گویند.

شکستن رباط های محافظ در ستون فقرات گردن، معمولا ناشی از تروما یا تغییر تخریبی ، باعث می شود که یک مهره نسبت به مهره زیرین خود جابجا شود. این جابجایی منجر به نیم دررفتگی یا دررفتگی کامل ستون فقرات گردن و آسیب احتمالی طناب نخاعی می شود.

دررفتگی ها بر اساس مهره های درگیر توصیف می شوند: رایج ترین مکان برای دررفتگی مهره های گردن، بین مهره پنجم و مهره ششم است. دررفتگی های ستون فقرات گردن شامل یک یا دو طرف مهره می شود، که ممکنایت این در رفتگی یکطرفه یا دوطرفه باشد.

دررفتگی مهره های گردن به علت آسیب ترومایی یا تخریب دیسک ها به وجود می آید. آسیب دیدگی های گردن در نتیجه صدمه به سر (بار محوری) یا صدمه به گردن از قبیل کشیدگی شدید (به عقب برگشتن سر)، انحنای شدید (حرکت سر به جلو) یا چرخش شدید سر ایجاد می شوند. دررفتگی ناشی از صدمه به ستون فقرات گردن اغلب با شکستگی مرتبط است و هم ترازی کلی ستون فقرات را تحت تاثیر قرار می دهد.

تخریب یا فتق دیسک بین مهره ای نقش بسیار زیادی در بی ثبات شدن مهره ها دارد. بی ثباتی ناشی از تخریب در طول زمان گسترش پیدا می کند که ممکن است باعث فشردگی طناب نخاعی یا ریشه عصب شود. تغییرات تخریبی و آرتروز یا آرتریت روماتوئید نیز منجر به نیم دررفتگی یا دررفتگی مهره های گردن می شوند یا دررفتگی ناشی از تروما را تشدید می کنند.

دررفتگی می تواند ثابت یا غیر ثابت باشد که این قضیه به میزان تحرک بستگی دارد . میزان ثبات به میزان آسیبی که به رباط های محافظ وارد شده و تغییرات آناتومی استخوان بستگی دارد. دررفتگی های ناشی از تروما نیز به صورت خود به خود تغییر وضعیت پیدا می کنند (کاهش می یابند) که تشخیص دادن آن را دشوار می سازد.

شدیدترین پیامدی که دررفتگی ترومایی مهره های گردن میتواند داشته باشد  ، آسیب به طناب نخاعی است که شامل کوفتگی طناب، شکستن کامل یا آسیب دیدگی ریشه عصب می شود. این اتفاق در زمان آسیب دیدگی رخ می دهد.

علت ها و دلایل شکستگی مهره گردن

اکثرا افرادی مانند فوتبالیست ها ، ورزشکارانی که در ورزش های رقابتی شرکت می کنند ، شرکت کننده های ورزش های سرعتی مثل دو ، اسکی و اسکیت و ... بیشتر در خطر ابتلا به در رفتگی ترومایی مهره های گردن هستند که باصطلاح همان دررفتگی شکستگی است. بیماری خرابی دیسک یا فتق  بین مهره های گردن و آتروز یا آرتریت روماتوئید نیز باعث افزایش نیم دررفتگی تخریبی یا بی ثباتی ستون فقرات گردن می شوند.

تشخیص علائم شکستگی مهره گردن

فرد وقتی به پزشک مراجعه می کند آسیب دیدگی های حادی را گزارش می کند  تا توسط پزشک مورد معاینه قرار بگیرد. و یا گاهی فردی با سابقه گردن درد شدی به پزشک مراجعه میکند و گاهی حتی از تکان دادن سر خود میترسد و یا برای فردی ، سابقه بیماری گردن درد مزمن فرد گزارش داده می شود. افراد ممکن است درد که عموما با حرکت گردن ایجاد می شود، ضعف یا کرختی در شانه ها و بازوها و احساس بی ثباتی در گردن را گزارش دهند. افراد مبتلا به این عارضه از تکان دادن سر خود هراس دارند. فلجی موقت یا ضعف عمومی، تغییر در حواس و سرخ شدن یا احساس گرما داشتن پس از آسیب دیدگی گزارش می شوند. احساس درد در مفاصل بین مهره ای پشتی گردن نیز در بیمارانی که سابقه دررفتگی یا نیم دررفتگی مهره های گردن دارند، شایع است.

تمام موارد ذکر شده در بالا می تواند نشان دهنده بروز همچین بیماری ای باشد که پس از تشخیص باید سریعا درمان آغاز شود.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

ارسال مدارک پزشکی