کالوزوتومی

کالوزوتومی چیست؟

در جراحی ها ، نوعی از جراحی که در آن جسم پینه ای مغز تقسیم می شود کالوزوتومی نام دارد. این جسم پینه ای در مغز یک فیبر است که برای اتصال قسمت راست و چپ مغز با هم قرار داده شده است.

اگر یک مغز سالم را در نظر بگیریم در واقع می توان گفت این جسم پینه ای فعالیت الکتریکی را از یک طرف به طرف دیگر مغز در جریان قرار می دهد.

در کودکان مبتلا به تشنج برخی فعالیتهای الکتریکی غیر طبیعی هم علاوه بر فعالیتهای الکتریکی طبیعی به سمت دیگر مغز انتقال پیدا می کنند. هرچقدر میزان این جریان جابجاشونده کاهش پیدا کند بیمار به درمان نزدیکتر می شود. پس کم کردن این جریان ها به درمان بیمار کمک میکند.

البته این نکته قابل ذکر است که کالوزوتومی یک درمان قطعی نیست اما می توان گفت که یک تسکین دهنده بسیار خوب است. در زمان جراحی بیمار باید بیهوش باشد و از روشهای بیهوشی عمومی برای این بیماران به مدت سه الی چهار ساعت که در اتاق عمل هستند استفاده می شوند.

در این روش نیازی به تراشیده شدن کل موهای سر نیست بلکه فقط بخشی که جمجمه میخواهد سوراخ شود کافیست تا پزشک جراح بتواند یک سوراخ در جمجمه ایجاد کرده و بتواند جسم پینه ای مغز را برش بدهد و استخوان را دوباره سر جای خود بگذارد.

چه کسی می تواند جراحی کالوزوتومی را انجام دهد؟

این جراحی (یعنی جراحی کالوزوتومی ) برای بیمارانی انجام می شود که نوعی تشنج شدید دارند و بیماری شان قابل کنترل نیست.زمانی که این بیماران به داروهای ضد تشنج پاسخ نمیدهند برایشان کالوزوتومی را پیشنهاد میدهیم.

بعضی از کودکان نیز هستند که با حمله های ناگهانی بر روی زمین می افتند و این نوع تشنج برای آنها فوق العاده خطرناک است . به این دسته از بیماران نیز کالوزوتومی را پیشنهاد میدهیم.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

ارسال مدارک پزشکی