نمونه جراحی های دکتر مسعود صابری

نمونه هایی از اعمال جراحی انجام شده توسط دکتر مسعود صابری در زمینه جراحی مغز و اعصاب ، جراحی ستون فقرات و جراحی هیپوفیز در این بخش ارائه شده است. نحوه انجام عمل جراحی و نتیجه آن ذکر شده است. در این قسمت از وب سایت دکتر مسعود صابری سعی کرده ایم خلاصه ای از روند جراحی مغز ، جراحی ستون فقرات و غیره را ارائه نماییم.

ارسال مدارک پزشکی